وکیل سازش در مشهد

وکیل سازش در مشهد

وکیل سازش در مشهد برای درخواست وکیل سازش در مشهد مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید. گزارش اصالحی،سازش نامه ، توافق نامه ،آثار،شیوه تنظیم ابالغ وتصحیح آن بند نخست :گزارش اصالحی وکیل سازش در مشهد در مواردی اصحاب دعوا برای اینکه به اختالف پایان دهند به مصالحه ای روی می آورند که به موجب…

وکیل جبران خسارت ناشی از تصادف

وکیل جبران خسارت ناشی از تصادف

وکیل جبران خسارت ناشی از تصادف برای درخواست وکیل جبران خسارت ناشی از تصادف و وکیل صندوق تامین خسارات بدنی و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید. جبران خسارات ناشی از تصادف و صندوق تامین خسارات بدنی مطابق ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده  وکیل جبران خسارت ناشی از تصادف …

معامالت محجورین

وکیل محجورین

وکیل محجورین برای درخواست وکیل محجورین در مشهد و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید. معامالت محجورین : معامالت صغیر در مورد معامالت صغیر باید بین صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز فرق گذاشت چون صغیر ممیز فاقد قوه ی درک و تشخیص است و نمی تواند اراده ی حقوقی…

وکیل تجدید نظر خواهی

وکیل تجدید نظر خواهی برای درخواست وکیل تجدید نظر خواهی در مشهد و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید.   تجدیدنظرخواهی بشرحایز الخطاست و بهترین وکیل تجدید نظر خواهی  قاضی ممکن است دچار اشتباه یا لغزش شود.بنابراین باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرار گیرد.برقراری تجدیدنظر…

وکیل حق کسب و پیشه

وکیل حق کسب و پیشه

وکیل حق کسب و پیشه – وکیل سرقفلی برای درخواست وکیل حق کسب و پیشه و وکیل سرقفلی در مشهد  مشاوره رایگان با وکیل وکیل حق کسب و پیشه با شماره 09155231131 تماس بگیرید.   سرقفلی: آیا مواردی که حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر تعلق می گیرد همان است که در قانون موجر و…

وکیل داوری و دعاوی ارجاع به داوری

وکیل داوری و دعاوی ارجاع به داوری

وکیل داوری و دعاوی ارجاع به داوری   برای درخواست وکیل داوری و دعاوی ارجاع به داوری یا وکیل داوری بین المللی با شماره 09155231131 تماس بگیرید تا مشاوره رایگان شوید و وکیل متخصص به شما معرفی شود.   داوری: شیوه صدور رای داوری: داوری به طور طبیعی با صدور رای داور پایان می پذیرد.شیوه…

وکیل توقیف اموال در مشهد

وکیل توقیف اموال در مشهد   برای درخواست وکیل توقیف اموال در مشهد و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر و وکیل توقیف اموال در مشهد با شماره 09155231131 تماس بگیرید.   توقیف اموال بدهکار قبل یا بعد و یا در حین طرح دعوی: ( وکیل توقیف اموال در مشهد ) تامین خواسته چگونه قبل یا در…

نحوه اعتراض شخص ثالث

نحوه اعتراض شخص ثالث   برای درخواست وکیل اعتراض شخص ثالث در مشهد با شماره 09155231131 تماس بگیرید و از مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر برخوردار شوید. اعتراض شخص ثالث چیست؟ ثالث به چه فردی اطالق می شود؟ اگر رایی در مراجع قضایی صادر گردد و به زیان فردی باشد که نام وی در دادنامه…

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد وکیل طلاق در مشهد وکیل طلاق در مشهد به عنوان یکی از شهرهای بزرگ ایران درخواست های بسیاری دارد و پس از تهران میتوان گفت بیشترین پرونده طلاق در مشهد است که همین امر باعث شده تعداد زیادی موسسه حقوقی و وکیل روی کار بیایند که به این پرونده ها رسیدگی…

وکیل دعاوی ثبتی در مشهد

وکیل دعاوی ثبتی در مشهد

وکیل دعاوی ثبتی در مشهد وکیل صدور سند مالکیت المثنی در موارد زیر،سند مالکیت المثنی صادر می شود (وکیل دعاوی ثبتی در مشهد): وکیل دعاوی ثبتی در مشهد 1.در صورت گم شدن سند مالکیت 2.درصورت از بین رفتن جزیی یا کلی سند مالکیت 3.در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد واستردادان حتی با صدور…