وکیل تخلفات رانندگی

وکیل تخلفات رانندگی

وکیل تخلفات رانندگی   برای درخواست وکیل تخلفات رانندگی و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید.   مجازات و جنایات ناشی از تخلفات رانندگی ( وکیل تخلفات رانندگی ) : با توجه به خطرات بالقوه ای که از راندن وسایل نقلیه متوجه جسم وجان دیگران می شود قانونگزار ایران نیز مواد…

وکیل بازداشت ملک در مشهد

وکیل بازداشت ملک در مشهد   برای مشاوره رایگان درباره بازداشت ملک ( وکیل بازداشت ملک ) و رفع توقیف ملک میتوانید با شماره 09155231131 تماس بگیرید  بازداشت ملک : در اینجا درباره ( وکیل بازداشت ملک ) ملک از لحاظ توقیف و مانع نقل و انتقال حقوقی شدن صحبت می کنیم اعم از اینکه…

وکیل خانواده خوب در مشهد

وکیل خانواده خوب در مشهد

وکیل خانواده خوب در مشهد برای درخواست وکیل خانواده خوب در مشهد با شماره 09155231131 تماس بگیرید.   مهریه : تعریف و ماهیت حقوقی ( وکیل خانواده خوب در مشهد ) مهر مالی است ( وکیل خانواده خوب در مشهد )که به مناسبت نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می شود الزام مربوط به تملیک مهر…

وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد برای درخواست وکیل نفقه در مشهد با شماره 09155231131 تماس بگیرید تکلیف مرد به دادن نفقه: زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند.ولی چون ( وکیل نفقه در مشهد ) ریاست این گروه را مرد عهده دار است قانون گذار او را موظف به تامین معاش خانواده…

وکیل تجاوز به عنف در مشهد

وکیل تجاوز به عنف در مشهد گروه وکلای آریامهر   برای درخواست وکیل تجاوز به عنف در مشهد با شماره زیر تماس بگیرید. 09155231131       چه اقدامات حقوقی درهنگام تجاوز به عنف)زنا( از طرف شخص قربانی می بایست صورت پذیرد تا حقوق دفاعی وی حفظ شود وکیل تجاوز به عنف در مشهد :…

وکیل ثبتی در مشهد

وکیل ثبتی در مشهد ابطال و اصالح اسناد مالکیت چگونه صورت می گیرد: برای درخواست وکیل ثبتی تماس بگیرید 09155231131 عللی که می تواند اعتبار ثبت ملک و سند مالکیت را از بین ببرد چیست؟ اصل اولیه در مورد ثبت ملک و سند مالکیت،معتبر بودن آنهاست.اما در عمل مواردی پیش می اید که بنابر عللی…

وکیل توهین

وکیل توهین در مشهد

وکیل توهین در مشهد برای درخواست وکیل توهین در مشهد با شماره های داخل سایت تماس بگیرید   جرایم علیه اشخاص:توهین جرم توهین (وکیل توهین در مشهد) که متاسفانه به دلیل ضعیف شدن بنیان های اخالقی و پایین بودن آستانه تحمل مردم وقوع آن در کشورمان رو به تزاید استاز اقسامی برخوردار می باشد که…

وکیل ملکی در مشهد

وکیل ملکی در مشهد برای درخواست وکیل ملکی در مشهد با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید طرح موضوع:)فرض مالکیت ثبت کننده ملک( هرگاه کسی به غیر حق اما با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانون ثبت،ملکی را که متعلق به دیگری است به نام خود ثبت کند و سند مالکیت بگیرد یا…

وکیل حق طلاق در مشهد

وکیل حق طلاق در مشهد برای درخواست وکیل حق طلاق در مشهد تماس بگیرید : 09155231131 اخذوکالت در طلاق یا به اصطلاح عامیانه حق طلاق به چه نحو می باشد؟ نحوه اخذ وکالت در طلاق به این صورت است که یاباید درضمن عقد در سند ازدواج به عنوان شرط درج گردد ویا اینکه بعد ازعقد، زوج…

وکیل پس گرفتن هدایای نامزدی

وکیل پس گرفتن هدایای نامزدی: شرایط پس گرفتن هدایای دوران نامزدی با وکیل پس گرفتن هدایای نامزدی چیست؟ قواعد راجع به نامزدی که در مواد 1035 تا 1040 قانون مدنی آمده ظاهرا از قانون مدنی سوییس وکیل پس گرفتن هدایای نامزدی الهام گرفته است. نامزدی یا وعده ازدواج قراردادای است که بین دونفر به منظور ازدواج در…