بهترین وکیل طلاق توافقی

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد مشاوره با بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد برای مشاوره با وکیل برای طلاق توافقی با شماره های 09155231131 و 09150074688 تماس بگیرید. ادعای عدم قصد جدی در اعطای وکالت طالق به زوجه : شخصی از باب جلب اعتماد همسر خود او را در امر طالق وکیل می نماید…

وکیل اعاده دادرسی در مشهد

وکیل اعاده دادرسی در مشهد

وکیل اعاده دادرسی در مشهد برای درخواست وکیل اعاده دادرسی در مشهد و مشاوره رایگان با وکیل اعاده دادرسی با شماره های 09151824688 و 09155231131 تماس داشته باشید. انواع اعاده دادرسی مدنی: اعاده دادرسی به اعاده دادرسی اصلی و اعاده دادرسی طاری تقسیم شده است. گفتار اول :اعاده دادرسی اصلی اعاده دادرسی اصلی در صورتی است که…

وکیل اعسار در مشهد

وکیل اعسار در مشهد

وکیل اعسار در مشهد برای مشاوره با وکیل اعسار در مشهد با شماره 09155231131 تماس بگیرید پذیرش یا عدم پذیرش دادخواست اعسار از تاجر زندانی : با توجه به تعریف معسر به شرح مندرج در ماده 405 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی آیا تاجر زندانی که عمال دسترسی به دارایی خود…

وکیل مطالبه وجه در مشهد

وکیل مطالبه وجه در مشهد

وکیل مطالبه وجه در مشهد برای درخواست وکیل مطالبه وجه در مشهد و مشاوره با وکلای گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید. اقرار مدعی علیه به صدور سند و رد سوگند به مدعی جهت برائت ذمه )چک( وکیل مطالبه وجه در مشهد اصوا در دعاوی مطالبه وجه مستند به اسناد تجاری مانند چک،سفته ،برات و همچنین…

وکیل چک برگشتی در مشهد

وکیل چک برگشتی در مشهد

وکیل چک برگشتی در مشهد برای درخواست وکیل چک برگشتی در مشهد و مشاوره با وکلای گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید. اقرار مدعی علیه به صدور سند و رد سوگند به مدعی جهت برائت ذمه )چک( اصوا در دعاوی مطالبه وجه مستند به اسناد تجاری مانند چک،سفته ،برات و همچنین سایر اسناد عادی دفاعیات…

وکیل وقف در مشهد

وکیل وقف در مشهد

وکیل وقف در مشهد برای درخواست وکیل وقف در مشهد و مشاوره با وکلای متخصص گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید. وقف:حکم ضم امین به متولی در صورت کبر سن سوال:یکی از مرتزقین موقوفه ای به لحاظ کبر سن متولی منصوص،تقاضای ضم امین جهت جلوگیری از هرگونه سواستفاده احتمالی راجع به حقوق موقوفه را نموده است.با…

وکیل وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش

وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش در مشهد

وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش در مشهد   برای مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر و درخواست وکیل وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش در مشهد با شماره 09155231131 تماس بگیرید انصراف زوج از طالق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش : وکیل وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش با توجه به اطالق بند…

وکیل مطالبه نفقه فرزند در مشهد

وکیل نفقه فرزند در مشهد

وکیل نفقه فرزند در مشهد برای درخواست وکیل نفقه در مشهد با شماره 09155231131 تماس داشته باشید. نفقه فرزند : اگر فرزندان به سن بلوغ رسیده باشند در فرضی که پدر و مادر جدا از یکدیگر زندگی نمایند و اوالد اعالم نمایند با مادر زندگی می کنند و خواسته پدر برای زندگی با او را…

وکیل گرفتن مهریه در صورت فسخ نکاح

وکیل گرفتن مهریه در صورت فسخ نکاح برای ارتباط با وکیل گرفتن مهریه در صورت فسخ نکاح و مشاوره رایگان و تخصصی با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس داشته باشید. وضعیت مهریه در صورت فسخ نکاح: وکیل گرفتن مهریه در صورت فسخ نکاح پسری با دختری ازدواج می نماید بعد از ازدواج و نزدیکی با…

وکیل گرفتن خسارت تاخیر تادیه

وکیل گرفتن خسارت تاخیر تادیه

وکیل گرفتن خسارت تاخیر تادیه مشاوره رایگان با وکیل 09155231131 خسارت تاخیر تادیه : از آنجا که خسارت تاخیر تادیه یا زیان دیرکرد وجه نقد از لحاظ اجتماعی و اقتصادی دارای اهمیت خاصی است در قوانین کشورهای مختلف مقررات ویژه ای راجع به آن آمده و به منظور جلوگیری از رباخواری نرخ آن محدود شده…