وکیل استرداد جهیزیه و طلاق

وکیل استرداد جهیزیه و طلاق در مشهد

وکیل استرداد جهیزیه و طلاق در مشهد شما میتوانید برای مشاوره با وکیل استرداد جهیزیه و طلاق با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید جهیزیه به مجموعه اشیا و وسایلی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت تسلیم می گردد اطلاق می شود در بسیاری از خانواده ها مرسوم است که…

وکیل انواع طلاق در مشهد

وکیل انواع طلاق در مشهد

 طلاق رجعی+وکیل انواع طلاق در مشهد طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق جز اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظرگرفته نشده است.حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی توان از بین برد و شوهر نیز نمی تواند این حق را از خود ساقط…

وکیل طلاق و نفقه در مشهد

وکیل طلاق و نفقه در مشهد

وکیل طلاق و نفقه در مشهد شما میتوانید برای مشاوره رایگان با وکیل طلاق و نفقه در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید. راه های اثبات پرداخت نفقه توسط مرد مردان معمولاً پس از احضار به دادسرا معمولاً در پاسخ به این پرسش که آیا اتهام مذکور را می پذیرید چند موضع گیری مشخص…

وکیل تقسیم ارث در مشهد

وکیل تقسیم ارث در مشهد

وکیل تقسیم ارث در مشهد شما میتوانید برای مشاوره با وکیل تقسیم ارث در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید. ارث در لغت به معنای مالی است که از شخص متوفی باقی مانده و در اصطلاح به معنای انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که انتقال اموال و داراییهای شخص متوفی به بازماندگان…

وکیل طلاق و عده زن در مشهد

وکیل طلاق و عده زن

عده چیست؟! عده عبارت است از مدت زمانی که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند؛ این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج(مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح) ، نوع ازدواج(دائم یا موقت) و شرایط باروری زن یا بارداری او متغیر است؛ فلسفه قرار دادن عده برای…

وکیل کاهش حبس

وکیل کاهش مجازات حبس

وکیل کاهش مجازات حبس شما میتوانید برای مشاوره در مورد کاهش حبس با وکیل میتوانید با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. ماده ۱ –مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:الف- مجازات حبس موضوع ماده…

وکیل طلاق و مهریه در مشهد

وکیل طلاق و مهریه در مشهد

وکیل طلاق و مهریه در مشهد شما میتوانید برای مشاوره رایگان با وکیل طلاق و مهریه در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید. مهر زوجه و طلاق بررسی مهر زوجه و خسارات ناشی از تدلیس ۱.وضعیت مهر زوجه در فسخ نکاح الف) مهر در مورد فسخ نکاح قبل از نزدیکی ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی…

وکیل گرفتن دیه در مشهد

وکیل گرفتن دیه در مشهد

وکیل گرفتن دیه در مشهد شما میتوانید برای مشاوره با وکیل گرفتن دیه در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید. پرداخت کنندگان دیه کسانی که متعهد به پرداخت دیه میباشند چند گروه هستند که عبارتند از شخص مرتکب جرم عاقله ضامن جریره و بیت المال و شخص حقوقی که به ترتیب مورد بحث قرار…

وکیل طلاق و تخلف از شرط صفت

وکیل طلاق و تخلف از شرط صفت

وکیل طلاق و تخلف از شرط صفت شما میتوانید برای مشاوره با وکیل طلاق و تخلف از شرط صفت با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید. تعریف تخلف از شرط صفت:در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی آمده است هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد معلوم شود که طرف مذکور فاقد…

وکیل برای طلاق و فسخ نکاح

وکیل برای طلاق و فسخ نکاح

وکیل برای طلاق و فسخ نکاح شما میتوانید برای مشاوره با وکیل با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید فسخ و طلاق:هر یک از عقود قانونی پس از انعقاد در چارچوب ضوابط مقرر قابل فسخ میباشند عقد نکاح نیز از این قاعده مستثنی می باشد نکاح به وسیله یکی از خیارات زیر قابل فسخ…