وکیل طلاق از سوی زوجه در مشهد

وکیل طلاق از سوی زوجه در مشهد 

وکیل طلاق از سوی زوجه در مشهد شما میتوانید برای مشاوره با وکیل طلاق از سوی زوجه در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید طلاق از طرف زن به چه صورت امکان پذیر است؟ ۱ -دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی و مالی و حیثیتی و غیره برای زن داشته باشد  این…

وکیل ابطال سند در مشهد

وکیل ابطال سند در مشهد

وکیل ابطال سند در مشهد شما عزیزان میتوانید برای مشاوره در خصوص اسناد و مدارک و قراداد ها با وکیل ابطال سند در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. نحوه ابطال و اصلاح سند مالکیت : ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی از موارد شایع در حقوق ثبت است . در حقیقت همیشه اصل بر…

وکیل امور ملک در مشهد

وکیل امور ملک در مشهد

مجازات تجاوز به ملک شخصی شما میتوانید برای مشاوره با وکیل امور ملک در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. وکیل امور ملک در مشهد گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون قصدی خاص و حتی بدون آن که متوجه باشد به ملک دیگری تجاوز کرده و در آن ساخت و ساز می کند اما…

وکیل خوب کلاهبرداری در مشهد

وکیل خوب کلاهبرداری در مشهد

وکیل خوب کلاهبرداری در مشهد برای مشاوره با وکیل خوب کلاهبرداری در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. کلاهبرداری از طریق داشتن به اختیارات واهی: ” تظاهر به داشتن اختیارات واهی  : اخذ مبلغ ده هزار دلار امریکا از شاکی جهت اخذ ویزا : وکیل خوب کلاهبرداری در مشهد   خلاصه جریان پرونده : بنا…

وکیل جرائم جنسی در مشهد

وکیل جرائم جنسی در مشهد

وکیل جرائم جنسی در مشهد برای مشاوره با وکیل جرائم جنسی در مشهد تماس بگیرید ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱   جرایم جنسی :   زنای به عنف یا اکراه اگر زنا از طریق یا در نتیجه عنف یا اکراه باشد ،زانی اعدام خواهد شد.ولی مفاهیم عنف یا اکراه در هیچ یک از قوانین تعریف نشده است به عبارتی…

وکیل نحوه تنظیم قرارداد در مشهد

وکیل نحوه تنظیم قرارداد در مشهد

وکیل نحوه تنظیم قرارداد در مشهد  تنظیم قرارداد حقوقی: شما میتوانید برای درخواست وکیل نحوه تنظیم قرارداد در مشهد و مشاوره با وی با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. عقود و ایقاعات : اعمال حقوقی را می توان به دو گروه تقسیم کرد : ۱.عقود   ۲.ایقاعات عقد که قرارداد و در امور مالی “معامله ”…

وکیل زنا در مشهد

وکیل زنا در مشهد

مجازات رابطه نامشروع ، زنا و غیرزنا : شما میتوانید برای مشاوره با وکیل زنا در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. زنا به رابطه جنسی میان زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت میان آن ها گفته می شود . مردی که مرتکب زنا شده است را زانی و زن زناکار زانیه می خوانند.…

ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت

ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت

ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت شما میتوانید برای مشاوره در امور ملکی و ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید طرح موضوع : پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند ماکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می…

وکیل جرایم منافی عفت در مشهد

وکیل جرایم منافی عفت در مشهد

وکیل جرایم منافی عفت در مشهد شما میتوانید برای مشاوره و ارتباط مستقیم با وکیل جرایم منافی عفت در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. جرم عمل منافی عفت : آیا می دانید چه تفاوتی بین عمل منافی عفت و رابطه نامشروع مادون زنا و رابطه نامشروع در قوانین و رویه دادگاه ها و شرع…

وکیل جبران خسارت در مشهد

وکیل جبران خسارت در مشهد

وکیل جبران خسارت در مشهد برای درخواست وکیل جبران خسارت در مشهد تماس بگیرید :  ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ آیا مسبب ورود خسارت به اموال دیگران مسئولیت دارد ؟ مسئولیت دو نوع است : قراردادی و غیر قراردادی  یکی از انواع مسئولیت غیرقراردادی تسبیب در ورود خسارت به دیگران است تسبیب به این معنا است که شخصی با…