وکیل املاک در مشهد

وکیل املاک در مشهد

وکیل املاک در مشهد در رویه پرونده دعاوی ملکی میتواند بسیار تاثیرگذار باشد و شما ا در تمامی مراحل یاری کند. توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی که در تصرف بدهکار دارای سند عادی است. سوال :آیا ملکی را که دارای سابقه ثبتی نیست ولی در تصرف بدهکار می باشد و دارای سند عادی است، می…

وکیل حق سرقفلی مشهد

وکیل حق سرقفلی مشهد

شما میتوانید برای مشاوره با وکیل حق سرقفلی مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید حق سرقفلی  انواع شروط ایجاد کننده حق سرقفلی: مطابق مواد ۷ و ۸ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ شروط ایجاد کننده حق سرقفلی عبارت اند از : ۱.عدم افزایش اجاره بها از سوی موجر یا مالک ۲.عدم تخلیه…

وکیل برای تقسیم ترکه

وکیل برای تقسیم ترکه

تقسیم ترکه ، وکیل برای تقسیم ترکه پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترک چیزی باقی بماند باقی مانده ترکه به عنوان ترکه خالص محسوب و به دارایی شخصی وراث می پیوندد که در صورت تعدد وراث شراکت وراث را نسبت به اموال موروثی رقم…

دعاوی تصرف عدوانی 

دعاوی تصرف عدوانی 

دعاوی تصرف عدوانی چیست!؟ پرسش : آیا در دعاوی تصرف عدوانی ، ادعای مالکیت متصرف عدوانی ، نقشی در مسئولیت کیفری یا مدنی دارد ؟ نظر اکثریت : اساسا دعوای تصرف عدوانی نوعی دعوای شکلی است که در صورت احراز تصرف سابق مدعی و تصرف لاحق مدعی علیه و فقدان جواز قانونی ، محاکم مکلف…

وکیل حق سرقفلی در مشهد

وکیل حق سرقفلی در مشهد

شما میتوانید برای مشاوره در مورد حق سرقفلی با وکیل حق سرقفلی در مشهد در تماس باشید : ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ انواع شروط ایجاد کننده حق سرقفلی: مطابق مواد ۷ و ۸ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ شروط ایجاد کننده حق سرقفلی عبارت اند از : ۱.عدم افزایش اجاره بها از سوی موجر یا مالک…

وکیل مهریه و توقیف املاک در مشهد

وکیل مهریه و توقیف املاک

وکیل مهریه و توقیف املاک برای مشاوره با وکیل مهریه و توقیف املاک میتوانید با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بدهید. قراردادن خانه به عنوان مهریه همسر و فروش ان با سند رسمی به دیگری. اگر کسی شش دانگ خانه اش را مهریه زنش قرار دهد و بعد با سند رسمی همان خانه را به دیگری واگذار…

وکیل تصرف عدوانی در مشهد

وکیل تصرف عدوانی در مشهد

وکیل تصرف عدوانی در مشهد شما میتوانید برای مشاوره با وکیل تصرف عدوانی در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. تفاوت اصلی تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۶/۱۲/۱۳۵۲ درچیست؟ نظراکثریت: ارکان ثلاثه موضوع تصرف عدوانی (سبق تصرف شاکی،لحوق…

مطالبه مهریه توسط قیم

مطالبه مهریه توسط قیم

مطالبه مهریه توسط قیم الف :آیا زنی که به عنوان قیم فرزندان خود انتخاب شده است می تواند برای گرفتن مهریه اش به طرفیت صغار و سایر ورثه کبیر و اداره سرپرستی،برای تحویل یا پرداخت مهریه از اموال شوهر متوفیاش اقامه دعوا کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می تواند به محکومیت سرپرستی حکم…

وکیل خوب چک در مشهد

وکیل خوب چک در مشهد

وکیل خوب چک در مشهد مشاوره با وکیل خوب چک در مشهد : ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ بر اسناد تجاری از جمله چک سه اصل یا وصف حاکم است: وصف تجریدی بودن وصف تنجیزی بودن وصف قابلیت انتقال توضیح وصف تجریدی بودن بدین معنی است که رابطه حقوقی ناشی از صدور سند مجرد و مستقل از رابطه حقوقی…

وکیل تامین خواسته

وکیل تامین خواسته

وکیل تامین خواسته برای مشاوره حقوقی رایگان با وکیل تامین خواسته  با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید تفاوتهای ماهیتی و شکلی تامین خواسته با دستور موقت چیست؟ الف- در تعریف و تفاوت ماهیتی تامین خواسته از دستور موقت میتوان به طور خلاصه چنین بیان کرد: تامین خواسته: درخواستی از محکمه برای توقیف اموال خوانده دعوا…