وکیل برای ورشکستگی در مشهد

وکیل برای ورشکستگی در مشهد

وکیل برای ورشکستگی در مشهد در این مطلب توضیحاتی راجع به قوانین دیون تجار و غیر تجار ، تصفیه ، صورت برداری اموال و… میدهد ، که پیشنهاد میکنیم تا پایان این مطلب را مطالعه نمایید. همچنین شما میتوانید برای مشاوره با وکیل برای ورشکستگی در مشهد با شماره تلفن ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید. ورشکستگی…

وکیل واخواهی از رای در مشهد

وکیل واخواهی از رای در مشهد در این مطلب در مورد واخواهی از رای توضیحاتی را میدهد. شما می‌توانید برای مشاوره با وکیل واخواهی از رای در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. اثر واخواهی بر اجرای حکم واخواهی چیست ؟ اصطلاح واخواهی در آیین دادرسی مدنی ؛ تنها به شکایتی گفته می شود که…

وکیل برای فسخ معامله در مشهد

وکیل برای فسخ معامله در مشهد

وکیل برای فسخ معامله در مشهد در این مطلب برای موضوعات فسخ معامله و جهات قانونی آن توضیحاتی را برای شما میدهد ، همچنین اگر نیاز به مشاوره حقوقی دارید؛ میتوانید همین الان با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. عدم اعتبار اسناد به اراده طرفین تفاوت جعل و بی اعتباری سند چیست؟! هرچند که جعل یکی…

وکیل ملکی و سند معارض در مشهد

وکیل ملکی و سند معارض در مشهد

در این مطلب به بررسی موضوع ملکی و سند معارض میپردازیم که شما برای مشاوره حقوقی در این باره میتوانید با وکیل ملکی و سند معارض در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. تعریف تعارض علمای ثبتی تعارض را این گونه تعریف کرده اند : تعارض ناسازگاری در دلالت دو دلیل است در رابطه با…

وکیل ارث وهداری تقسیم ترکه

وکیل ارث وهداری تقسیم ترکه

وکیل ارث وهداری تقسیم ترکه امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره می باشد. هر چند مطابق ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی محاکم بخش صلاحیت رسیدگی به درخواست ها مهر…

وکیل خوب برای ارث در مشهد

وکیل خوب برای ارث در مشهد

وکیل خوب برای ارث در مشهد توضیح میدهد که برای رسیدگی به دعاوی ارث و میراث از کجا باید شروع کنیم ؟؟ ابتدا در خصوص مالی بودن دعاوی ارث و میراث و طریقه تقدیم آنها به بررسی می پردازیم: خواسته های مهر و موم و تحریر ترکه و تقسیم ترکه از امور حسبی بوده و…

وکیل ارث و میراث در مشهد

وکیل ارث و میراث در مشهد

وکیل ارث و میراث در مشهد واژه ارث نه در قانون مدنی و نه در قانون امور حسبی تعریف نشده است صرفاً مقنن در ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث را دو امر سبب و نسب معرفی کرده است بعضی از صاحب نظران ارث را مال یاحقی می دانند که پس از مرگ شخص به…

وکیل ارث و انحصار وراثت 

وکیل ارث و انحصار وراثت 

وکیل ارث و انحصار وراثت تشریفات طرح درخواست انحصار وراثت : خواهان درخواست : در ردیف خواهان مشخصات یکی از وراث به عنوان متقاضی به همراه نشانی محل اقامت وی قید خواهد شد. خوانده درخواست : در قسمت خوانده مشخصات تمام یا تعدادی از وراث تحریر میشود بنابراین نیازی به ذکر اسامی تمامی وراث نیست.…

وکیل ملک و الزام به تنظیم سند

وکیل ملک و الزام به تنظیم سند

وکیل ملک و الزام به تنظیم سند معمولا مقدمات تنظیم سند مانند اخذ مفاصاحساب از دارایی و شهرداری و بیمه به عهده فروشنده است و خریدار صرفا بایستی مابقی ثمن را جهت تنظیم سند آماده نماید اما در صورتی که فروشنده به هر دلیل اقدام به تنظیم سند انتقال به نام خریدار ننماید یا فوت…

دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع 

دستور فروش ملک مشاع  اجرای دستور فروش ملک مشاع احتیاج به صدور اجراییه ندارد و نیم عشر اجرایی بر اساس خواسته است. سوال : دادخواستی به خواسته صدور حکم به فروش یک باب مغازه از طرف احدی مالکین مشاعی به طرفیت بقیه مالکین مشاعی داده شده و حکم به فروش صادر و قطعی شده است…