آشنایی با انواع سرقفلی

وکیل سر قفلی در مشهد و آشنایی با انواع سرقفلی

آشنایی با انواع سرقفلی + توضیحات کامل درباره سرقفلی انواع سرقفلی  برای مشاوره با وکیل سر قفلی در مشهد تماس بگیرید : ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید الف : سرقفلی واقعی : اگرچه سابقه سرقفلی در عرف تجاری کشورمان به کمتر از یک قرن می رسد اما کیفیت ایجاد آن به خوبی روشن نیست و اظهارنظرهایی که…

وکیل جبران خسارت در مشهد

وکیل جبران خسارت در مشهد

وکیل جبران خسارت در مشهد برای درخواست وکیل جبران خسارت در مشهد تماس بگیرید :  ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ آیا مسبب ورود خسارت به اموال دیگران مسئولیت دارد ؟ مسئولیت دو نوع است : قراردادی و غیر قراردادی  یکی از انواع مسئولیت غیرقراردادی تسبیب در ورود خسارت به دیگران است تسبیب به این معنا است که شخصی با…

مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران

مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران

مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران : ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای بیان می دارد : هر کس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی…

زن چه اموالی را به ارث می برد

زن چه اموالی را به ارث می برد ؟!

زن چه اموالی را به ارث می برد ؟! شما میتوانید برای مشاوره با بهترین وکیل ارث در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید. زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است حال این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد بسیار مهم است زیرا…

اگر مستاجر اجاره را پرداخت نکند چه باید کرد ؟

اگر مستاجر اجاره را پرداخت نکند چه باید کرد ؟

اگر مستاجر اجاره و کرایه خانه را پرداخت نکند چه باید کرد ؟ معمولا مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی است که مستاجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند لذا در صورتی که مستاجر با پایان مدت اجاره اش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار بودن خود…

وکیل تامین خواسته در مشهد

وکیل تامین خواسته در مشهد

وکیل تامین خواسته در مشهد برای مشاوره حقوقی رایگان با وکیل تامین خواسته در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید آیا امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه کیفری وجود دارد ؟ نظر اکثریت : امکان صدور ندارد . با توجه به اینکه مقنن در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا از بازپرس…

وکیل اعسار از هزینه دادرسی

وکیل اعسار از هزینه دادرسی در مشهد

وکیل اعسار از هزینه دادرسی در مشهد برای مشاوره با وکیل اعسار از هزینه دادرسی در مشهد و گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. چگونگی تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی توسط تاجر به شرح مقررات ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی پذیرش دادخواست اعسار (…

وکیل الزام به انجام تعهد

وکیل الزام به انجام تعهد در مشهد

وکیل الزام به انجام تعهد در مشهد برای درخواست وکیل الزام به انجام تعهد در مشهد و مشاوره رایگان با بهترین وکیل در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. عدم اجرای تعهد و آثار آن : متعهد اغلب به میل و اختیار تعهد خود را اجرا می کند که در این صورت می توان از اجرای اختیاری…

وکیل دفاع در جلسه دادرسی

وکیل دفاع در جلسه دادرسی

وکیل دفاع در جلسه دادرسی مشاوره با وکیل دفاع در جلسه دادرسی ۰۹۱۵۱۸۲۴۶۸۸ – ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ دفاع در جلسه دادرسی : تشریفات تشکیل جلسه ی دادرسی تشریفات تعیین و تشکیل جلسه دادرسی و جریان آن: دادخواست اصلی به عنوان سند آغازگر دادرسی، پس از تقدیم چنانچه تکمیل باشد دادگاه را مکلف می نماید که رسیدگی را شروع کند.…

وکیل دادگاه تجدیدنظر

وکیل دادگاه تجدیدنظر

وکیل دادگاه تجدیدنظر برای درخواست وکیل دادگاه تجدیدنظر و مشاوره در مورد دعاوی حقوقی با وکلای متخصص گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ و ۰۹۱۵۰۰۷۴۶۸۸ تماس بگیرید. دادگاه تجدیدنظر،آرای غیر قابل تجدیدنظر: ۱.حکم مستند به اقرار در دادگاه الف:قانونگذار در تبصره ی ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم مستند به اقرار در دادگاه را غیر قابل تجدیدنظر…