تجاوز به عنف

تجاوز به عنف

  ازاله بکارت  قبل از تصویب ماده ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی در اینکه اگر زنای به عنف و اکراه موجب ازاله بکارت شود ، آیا باید مهر المثل پرداخت شود یا ارش البکاره و یا هر دو ، اختلاف نظر بود ، فی المثل شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور در رای شماره ۳۱۵۱ مورخ…

شرکت در نزاع دسته جمعی

شرکت در نزاع دسته جمعی

شرکت در منازعه، یکی از اشکال خاص شرکت در جنایات ، شرکت در منازعه یا شرکت در نزاع دسته جمعی است که متاسفانه در کشور ما پدیده کثیرالوقوعی می باشد.منازعه به معنی زد و خورد ، مصدر باب مفاعله می باشد، که این واژه بر لزوم متقابل و طرفینی بودن نزاع دلالت دارد. بنابراین اگر…

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه در راستای جلوگیری از عسر وحرج مجرم ، مهلت هایی برای پرداخت دیه از سوی وی تعیین شده است. البته با توجه به این که دین بر عهده جانی قرار گرفته و صرفا ادای آن مشمول مهلت شده است ، و همانطور که در بخشنامه رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی تصریح…

دیه شکستگی استخوان چقدر است؟

دیه شکستگی استخوان چقدر است؟+مشاوره در ابن مطلب به بررسی سوالات و مطالب درباره دیه شکستگی استخوان میپردازیم. شما میتوانید برای مشاوره با وکیل دیه در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید قانون مجازات اسلامی دیه شکستگی بعضی از استخوان ها را به طور خاص در موارد مختلف ذکر کرده است.دیه شکستگی…

وکیل جرایم منافی عفت و رابطه نامشروع

وکیل جرایم منافی عفت و رابطه نامشروع

شما میتوانید برای مشاوره و درخواست وکیل جرایم منافی عفت و رابطه نامشروع با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ در تماس باشید. آیا زوج و زوجه نسبت به یکدیگر شاکی قلمداد می شوند؟ با توجه به اینکه هر یک از زوجین از ارتکاب جرایم منافی عفت یا همان روابط فراهمسری که در ادبیات روان شناسی و جامعه شناسی…

وکیل تجاوز به عنف

وکیل تجاوز به عنف

وکیل تجاوز به عنف شما میتوانید برای مشاوره با وکیل تجاوز به عنف با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. یکی از مواردی که در حکم زنای به عنف و اکراه تلقی شده (هرچند به نظر زنای به عنف و اکراه واقعی است تا حکمی) موضوع ماده ۴ قانون مجازات اشخاصی است که در امور سمعی…

وکیل کاهش حبس

وکیل کاهش مجازات حبس

وکیل کاهش مجازات حبس شما میتوانید برای مشاوره در مورد کاهش حبس با وکیل میتوانید با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. ماده ۱ –مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:الف- مجازات حبس موضوع ماده…

وکیل گرفتن دیه در مشهد

وکیل گرفتن دیه در مشهد

وکیل گرفتن دیه در مشهد شما میتوانید برای مشاوره با وکیل گرفتن دیه در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید. پرداخت کنندگان دیه کسانی که متعهد به پرداخت دیه میباشند چند گروه هستند که عبارتند از شخص مرتکب جرم عاقله ضامن جریره و بیت المال و شخص حقوقی که به ترتیب مورد بحث قرار…

وکیل دیه جراحات در مشهد

وکیل دیه جراحات در مشهد

وکیل دیه جراحات در مشهد بهترین وکیل دیه جراحات در مشهد پاسخگوی سوالات شما میباشد:شماره تماس ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱  دیه جراحات:در در فقه اسلامی معمولا جراحات وارده بر سر و صورت از سایر جراحات تفکیک شدهاند و به دلیل آشکار بودن آنها و تاثیر سوی آنها بر زیبایی فرد برخورد خاصی با آنها…

وکیل تصادفات و تخلفات رانندگی

وکیل تصادفات و تخلفات رانندگی

وکیل تصادفات و تخلفات رانندگی شما میتوانید برای مشاوره با وکیل تصادفات و تخلفات رانندگی در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید. تخلفات رانندگی با توجه به خطرات بالقوه که از راندن وسایل نقلیه متوجه جسم و جان دیگران میشود قانون گذاران کشور ها معمولاً به تخلفات رانندگی و صدمات ناشی از آن ها…