بهترین وکیل خانواده در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد مانند دعاوی طلاق ، نفقه ، مهریه ، حضانت، حق حبس ، اجرت المثل ، اثبات نسب و…. توسط گروه وکلای آریامهر به شما عزیزان معرفی میشود.

برای درخواست وکیل خانواده در مشهد و مشاوره رایگان با وکیل خانواده میتوانید با شماره 09155231131 تماس بگیرید

وکیل طلاق از سوی زوجه در مشهد

وکیل طلاق از سوی زوجه در مشهد 

وکیل طلاق از سوی زوجه در مشهد شما میتوانید برای مشاوره با وکیل طلاق از سوی زوجه در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید طلاق از طرف زن به چه صورت امکان پذیر است؟ ۱ -دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی و مالی و حیثیتی و غیره برای زن داشته باشد  این…

نکات حقوقی درباره مهریه

نکات حقوقی درباره مهریه

نکات حقوقی درباره مهریه شما عزیزان میتوانید در صورت هر گونه سوال حقوقی و درباره نکات حقوقی درباره مهریه با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید تا وکیل مهریه و بهترین وکیل های مشهد و سراسر کشور پاسخوگوی شما باشند. ۱ – مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می شود به همسر…

وکیل پرداخت نحله در مشهد

وکیل پرداخت نحله در مشهد

شما میتوانید برای مشاوره رایگان با وکیل پرداخت نحله در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید. الزام به پرداخت مقرری یا دستمزد و نحله : در ماده قانون حمایت خانواده آمده است : دادگاه می تواند به تقاضای هر یک طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و…

وکیل طلاق توافقی و طلاق یکطرفه

وکیل طلاق توافقی و طلاق یکطرفه

وکیل طلاق توافقی و طلاق یکطرفه برای مشاوره رایگان با وکیل طلاق توافقی و طلاق یکطرفه با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید تعریف و تفاوت طلاق خلع و مبارات  ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی در تعریف خلع می گوید :  ( وکیل طلاق توافقی و طلاق یکطرفه ) طلاق خلع آنست که زن به واسطه  کراهتی…

وکیل فسخ نکاح به علت بیماری

وکیل فسخ نکاح به علت بیماری

برای مشاوره رایگان با وکیل فسخ نکاح به علت بیماری با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. عدم فسخ نکاح به استناد بیماری : سوال : در پرونده ای خواهان (شوهر) دادخواستی به خواسته فسخ نکاح به طرفیت خوانده (همسرش) مطرح و اظهار داشت که به بیماری لوپوس مبتال بوده و این بیماری قبل از زمان عقد…

وکیل ارث و توارث در نکاح

وکیل ارث و توارث در نکاح

چگونگی ارث بردن زوجه از زوج مرتد : ارث زوجه از زوج مرتد با توجه به همزمانی انحالل نکاح و تقسیم اموال مرتد چگونه می باشد ؟ ( وکیل ارث و توارث در نکاح ) ارتداد ممکن است برای زوج یا زوجه یا هر دو حاصل شود . ارتداد آن ها نیز یا فطری است…

وکیل تدلیس در نکاح در مشهد

وکیل تدلیس در نکاح در مشهد شماره وکیل تدلیس در نکاح در مشهد برای مشاوره رایگان و قبول وکالت ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تدلیس و تخلف از شرط صفت در قانون مدنی نامی از خیار تدلیس (وکیل تدلیس در نکاح در مشهد) برده نشده است ولی در فقه امامیه تدلیس یا فریب دادن از موجبات فسخ نکاح است…

وکیل طلاق و رجوع در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد مشاوره با بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد برای مشاوره با وکیل برای طلاق توافقی با شماره های ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ و ۰۹۱۵۰۰۷۴۶۸۸ تماس بگیرید. ادعای عدم قصد جدی در اعطای وکالت طالق به زوجه : شخصی از باب جلب اعتماد همسر خود او را در امر طالق وکیل می نماید…

وکیل اعسار در مشهد

وکیل اعسار در مشهد

وکیل اعسار در مشهد برای مشاوره با وکیل اعسار در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید پذیرش یا عدم پذیرش دادخواست اعسار از تاجر زندانی : با توجه به تعریف معسر به شرح مندرج در ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی آیا تاجر زندانی که عمال دسترسی به دارایی خود…