وکیل امور ملک در مشهد

وکیل امور ملک در مشهد

مجازات تجاوز به ملک شخصی شما میتوانید برای مشاوره با وکیل امور ملک در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. وکیل امور ملک در مشهد گاهی اتفاق می افتد که شخص بدون قصدی خاص و حتی بدون آن که متوجه باشد به ملک دیگری تجاوز کرده و در آن ساخت و ساز می کند اما…

ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت

ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت

ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت شما میتوانید برای مشاوره در امور ملکی و ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید طرح موضوع : پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند ماکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می…

وکیل خیار غبن در مشهد

وکیل خیار غبن در مشهد

وکیل خیار غبن در مشهد برای مشاوره رایگان با وکیل خیار غبن در مشهد و ارتباط مستقیم با وکیل با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید. تعریف خیار غبن :  خیار عبارت است از توانایی یکی از اشخاص قرارداد برای از بین بردن قرارداد قانون مدنی ایران از ده خیار نام برده است که یکی از…

وکیل انحصار وراثت در مشهد

وکیل انحصار وراثت در مشهد

وکیل انحصار وراثت در مشهد برای مشاوره رایگان با وکیل انحصار وراثت در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید. نکاتی در مورد انحصار وراثت : انحصار وراثت به چه معناست ؟ اگر شخصی از دنیا برود تکلیف اموال او چه خواهد شد ؟ چه کسی سهم هر یک از وارثان را تعیین خواهد کرد…

وکیل امور ثبتی در مشهد

وکیل امور ثبتی در مشهد

برای مشاوره رایگان با وکیل امور ثبتی در مشهد و ارتباط مستقیم با وکیل دعاوی ثبتی با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید. پرسش و پاسخ در خصوص املاک ثبتی : سوال : توقیف مال غیر منقول فاقد سابقه ثبتی چگونه میباشد ؟ پاسخ : در مواردی ممکن است که موکل در مقام اجرای قرار تامین…

وکیل ارث و توارث در مشهد

وکیل ارث و توارث در مشهد

وکیل ارث و توارث در مشهد برای درخواست وکیل ارث و توارث در مشهد تماس بگیرید  ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ گروه وکلای آریامهر وکیل ارث و توارث در مشهد ، توارث در مرگ دسته جمعی درحادثه رانندگی: در یک حادثه رانندگی زوجین و فرزند صغیرشان فوت می نمایند و قرینه ای هم بر این که کدام یک زودتر…

وکیل ملک در مشهد

وکیل ملک در مشهد

وکیل ملک در مشهد   برای مشاوره رایگان با وکیل ملک در مشهد و مشاوره با وکلای متخصص گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.   وضعیت مالکیت خریدار نسبت به ملک خریداری شده قبل از پرداخت ثمن سوال پرسیده شده از وکیل ملک در مشهد : اگر کسی ملکی را به دیگری بفروشد…

وکیل وقف در مشهد

وکیل وقف در مشهد

وکیل وقف در مشهد برای درخواست وکیل وقف در مشهد و مشاوره با وکلای متخصص گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. وقف:حکم ضم امین به متولی در صورت کبر سن سوال:یکی از مرتزقین موقوفه ای به لحاظ کبر سن متولی منصوص،تقاضای ضم امین جهت جلوگیری از هرگونه سواستفاده احتمالی راجع به حقوق موقوفه را نموده است.با…

وکیل اقاله معامله

وکیل اقاله معامله

وکیل اقاله معامله برای مشاوره رایگان با وکیل اقاله معامله تماس بگیرید ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ اقاله : اقاله عبارت است از این که طرفین قرارداد با ( وکیل اقاله معامله) تراضی و توافق یکدیگر معامله را بر هم زنند. فرض کنید کسی جنسی را از مغازه ای می خرد و به منزل می برد سپس پشیمان شده آن را…