وکیل بازداشت ملک در مشهد

وکیل بازداشت ملک در مشهد   برای مشاوره رایگان درباره بازداشت ملک ( وکیل بازداشت ملک ) و رفع توقیف ملک میتوانید با شماره 09155231131 تماس بگیرید  بازداشت ملک : در اینجا درباره ( وکیل بازداشت ملک ) ملک از لحاظ توقیف و مانع نقل و انتقال حقوقی شدن صحبت می کنیم اعم از اینکه…

وکیل ثبتی در مشهد

وکیل ثبتی در مشهد ابطال و اصالح اسناد مالکیت چگونه صورت می گیرد: برای درخواست وکیل ثبتی تماس بگیرید 09155231131 عللی که می تواند اعتبار ثبت ملک و سند مالکیت را از بین ببرد چیست؟ اصل اولیه در مورد ثبت ملک و سند مالکیت،معتبر بودن آنهاست.اما در عمل مواردی پیش می اید که بنابر عللی…

وکیل ملکی در مشهد

وکیل ملکی در مشهد برای درخواست وکیل ملکی در مشهد با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید طرح موضوع:)فرض مالکیت ثبت کننده ملک( هرگاه کسی به غیر حق اما با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانون ثبت،ملکی را که متعلق به دیگری است به نام خود ثبت کند و سند مالکیت بگیرد یا…

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی برای درخواست وکیل نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی الزام به تنظیم سند رسمی  با شماره های زیر تماس بگیرید و با گروه وکلای آریامهر مشاوره رایگان داشته باشید 09155231131 – ۰۹۱۵۱۸۲۴۶۸۸ 1.خلاصه نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی : عدم استماع…

وکیل اجاره در مشهد

وکیل اجاره در مشهد

وکیل اجاره در مشهد رای درخواست وکیل اجاره در مشهد تماس بگیرید  09155231131  و   ۰۹۱۵۱۸۲۴۶۸۸   تخلیه به جهت تغییر شغل بند7ماده 41 قانون روابط موجر و مستاجر سال 4531: بند7م 41 ق.ر.م.م سال 31 < درمورد وکیل اجاره در مشهد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده…

وکیل تقسیم ترکه در مشهد

وکیل تقسیم ترکه در مشهد

وکیل تقسیم ترکه در مشهد برای درخواست وکیل تقسیم ترکه تماس بگیرید  09155231131  و   ۰۹۱۵۱۸۲۴۶۸۸ گروه وکلای آریامهر واژه «ارث» نه در قانون مدنی و نه در قانون امور حسبی تعریف نشده است صرفا مقنن در ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث را در امر «سبب و نسب » معرفی کرده است. بعضی از صاحب…

وکیل وصیت در مشهد

وکیل وصیت در مشهد

وکیل وصیت در مشهد برای درخواست وکیل وصیت تماس بگیرید  09155231131  و   ۰۹۱۵۱۸۲۴۶۸۸ گروه وکلای آریامهر وکیل وصیت در مشهد،در معرفی اجمالی وصیت می توان گفت: «انشاء امری است که اثر آن معلق به فوت او این امر تملیک رایگان و مستقیم مال یا دستور تصرف در آن یا فک اسقاط حق و نصب وصی…