وکیل وقف در مشهد

وکیل وقف در مشهد

وکیل وقف در مشهد برای درخواست وکیل وقف در مشهد و مشاوره با وکلای متخصص گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید. وقف:حکم ضم امین به متولی در صورت کبر سن سوال:یکی از مرتزقین موقوفه ای به لحاظ کبر سن متولی منصوص،تقاضای ضم امین جهت جلوگیری از هرگونه سواستفاده احتمالی راجع به حقوق موقوفه را نموده است.با…

وکیل اقاله معامله

وکیل اقاله معامله

وکیل اقاله معامله برای مشاوره رایگان با وکیل اقاله معامله تماس بگیرید 09155231131 اقاله : اقاله عبارت است از این که طرفین قرارداد با ( وکیل اقاله معامله) تراضی و توافق یکدیگر معامله را بر هم زنند. فرض کنید کسی جنسی را از مغازه ای می خرد و به منزل می برد سپس پشیمان شده آن را…

وکیل فسخ معامله در مشهد

وکیل فسخ معامله در مشهد

وکیل فسخ معامله در مشهد شماره وکیل فسخ معامله در مشهد 09155231131 خیار غبن و حکم ادعای غبن فاحش و افحش در معامله بعد از اسقاط آن سوال: در معامله بیعی فروشندگان،خیار غبن فاحش ولو افحش را از خود ساقط نموده اند،لیکن بعد از مدتی حدود شش ماه مدعی گردیده اند که ارزش مورد معامله )مبیع(بیش…

وکیل اجرای اسناد رسمی

وکیل اجرای اسناد رسمی

وکیل اجرای اسناد رسمی   برای مشاوره رایگان با وکیل اجرای اسناد رسمی و وکیل اجراییه با شماره ۰۹۱۵۱۸۲۴۶۸۸ تماس بگیرید.   اجرای مفاد اسناد رسمی – اجراییه آیا می دانید چه اسنادی را می توان درخواست صدور اجراییه بنمایید؟ برگ اجراییه یا ورقه اجراییه چیست؟ مرجع صدور اجراییه کجاست؟ در این مبحث به سواالت فوق پاسخ…

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی   برای درخواست وکیل الزام به تنظیم سند رسمی و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید.   دعوای الزام به تنظیم سند رسمی: آیا می دانید اگر فروشنده ،حاضر به تنظیم سند ملک فروخته شده نشود ،خریدار چه اقدامی می بایست انجام دهد؟ یا…

وکیل معاملات و قراردادها در مشهد

وکیل معاملات و قراردادها در مشهد   برای درخواست وکیل معاملات و قراردادها در مشهد و مشاوره حقوقی رایگان با وکیل وکیل معاملات و قراردادها در مشهد با شماره 09155231131 تماس بگیرید.   قرارداد یا معامله و اثبات و تنفیذ قرارداد و معامله : اگر شخصی بدون اجازه مالک نسبت به مال منقول یا غیر منقول شخص…

وکیل ارث در مشهد

وکیل ارث در مشهد برای درخواست وکیل ارث در مشهد با شماره 09155231131 تماس بگیرید و مشاوره رایگان با وکیل ارث در مشهد توسط گروه وکلای آریامهر انجام دهید.   ارث و شرایط آن و افرادی که پس از فوت ارث می برند ( وکیل ارث در مشهد ): منظور از شرایط ارث اموری است که…

وکیل فک رهن در مشهد

وکیل فک رهن در مشهد برای درخواست وکیل فک رهن در مشهد و مشاوره رایگان با وکیل فک رهن در مشهد میتوانید با شماره 09155231131 تماس بگیرید و به رایگان توسط وکلای متخصص گروه وکلای آریامهر مشاوره شوید. در این مقاله به بررسی شرایط عقد رهن وضعیت حقوقی ضمان مرتهن و انتقال رهن با ( وکیل…

وکیل عقد صلح

 وکیل عقد صلح   برای درخواست وکیل عقد صلح در مشهد و انتقال وکالت ملک غیر منقول با شماره 09155231131 تماس بگیرید.   ثبت قانونی وکیل عقد صلح و نقل و انتقال وکالتی ملک غیرمنقول: درچه معاملاتی وکیل عقد صلح ازعقد صلح استفاده می شود؟ مقررات حقوقی عقد صلح چیست؟ وضعیت شرط فسخ در عقد…

وکیل بازداشت ملک در مشهد

وکیل بازداشت ملک در مشهد   برای مشاوره رایگان درباره بازداشت ملک ( وکیل بازداشت ملک ) و رفع توقیف ملک میتوانید با شماره 09155231131 تماس بگیرید  بازداشت ملک : در اینجا درباره ( وکیل بازداشت ملک ) ملک از لحاظ توقیف و مانع نقل و انتقال حقوقی شدن صحبت می کنیم اعم از اینکه…