وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی   برای درخواست وکیل الزام به تنظیم سند رسمی و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید.   دعوای الزام به تنظیم سند رسمی: آیا می دانید اگر فروشنده ،حاضر به تنظیم سند ملک فروخته شده نشود ،خریدار چه اقدامی می بایست انجام دهد؟ یا…

وکیل معاملات و قراردادها در مشهد

وکیل معاملات و قراردادها در مشهد   برای درخواست وکیل معاملات و قراردادها در مشهد و مشاوره حقوقی رایگان با وکیل وکیل معاملات و قراردادها در مشهد با شماره 09155231131 تماس بگیرید.   قرارداد یا معامله و اثبات و تنفیذ قرارداد و معامله : اگر شخصی بدون اجازه مالک نسبت به مال منقول یا غیر منقول شخص…

وکیل ارث در مشهد

وکیل ارث در مشهد برای درخواست وکیل ارث در مشهد با شماره 09155231131 تماس بگیرید و مشاوره رایگان با وکیل ارث در مشهد توسط گروه وکلای آریامهر انجام دهید.   ارث و شرایط آن و افرادی که پس از فوت ارث می برند ( وکیل ارث در مشهد ): منظور از شرایط ارث اموری است که…

وکیل فک رهن در مشهد

وکیل فک رهن در مشهد برای درخواست وکیل فک رهن در مشهد و مشاوره رایگان با وکیل فک رهن در مشهد میتوانید با شماره 09155231131 تماس بگیرید و به رایگان توسط وکلای متخصص گروه وکلای آریامهر مشاوره شوید. در این مقاله به بررسی شرایط عقد رهن وضعیت حقوقی ضمان مرتهن و انتقال رهن با ( وکیل…

وکیل عقد صلح

 وکیل عقد صلح   برای درخواست وکیل عقد صلح در مشهد و انتقال وکالت ملک غیر منقول با شماره 09155231131 تماس بگیرید.   ثبت قانونی وکیل عقد صلح و نقل و انتقال وکالتی ملک غیرمنقول: درچه معاملاتی وکیل عقد صلح ازعقد صلح استفاده می شود؟ مقررات حقوقی عقد صلح چیست؟ وضعیت شرط فسخ در عقد…

وکیل بازداشت ملک در مشهد

وکیل بازداشت ملک در مشهد   برای مشاوره رایگان درباره بازداشت ملک ( وکیل بازداشت ملک ) و رفع توقیف ملک میتوانید با شماره 09155231131 تماس بگیرید  بازداشت ملک : در اینجا درباره ( وکیل بازداشت ملک ) ملک از لحاظ توقیف و مانع نقل و انتقال حقوقی شدن صحبت می کنیم اعم از اینکه…

وکیل ثبتی در مشهد

وکیل ثبتی در مشهد ابطال و اصالح اسناد مالکیت چگونه صورت می گیرد: برای درخواست وکیل ثبتی تماس بگیرید 09155231131 عللی که می تواند اعتبار ثبت ملک و سند مالکیت را از بین ببرد چیست؟ اصل اولیه در مورد ثبت ملک و سند مالکیت،معتبر بودن آنهاست.اما در عمل مواردی پیش می اید که بنابر عللی…

وکیل ملکی در مشهد

وکیل ملکی در مشهد برای درخواست وکیل ملکی در مشهد با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید طرح موضوع:)فرض مالکیت ثبت کننده ملک( هرگاه کسی به غیر حق اما با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانون ثبت،ملکی را که متعلق به دیگری است به نام خود ثبت کند و سند مالکیت بگیرد یا…

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی برای درخواست وکیل نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی الزام به تنظیم سند رسمی  با شماره های زیر تماس بگیرید و با گروه وکلای آریامهر مشاوره رایگان داشته باشید 09155231131 – ۰۹۱۵۱۸۲۴۶۸۸ 1.خلاصه نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی : عدم استماع…

وکیل اجاره در مشهد

وکیل اجاره در مشهد

وکیل اجاره در مشهد رای درخواست وکیل اجاره در مشهد تماس بگیرید  09155231131  و   ۰۹۱۵۱۸۲۴۶۸۸   تخلیه به جهت تغییر شغل بند7ماده 41 قانون روابط موجر و مستاجر سال 4531: بند7م 41 ق.ر.م.م سال 31 < درمورد وکیل اجاره در مشهد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده…